Rotopedy

Rotopedy jsou jako jeden z prvku fitness asi nejznámější formou cvičeni. Prakticky nám dokážou stoprocentně simulovat jízdu na kole. Při výběru rotopedu byste měli dbát na jakou hmotnost je rotoped stavěný, jaký má brzdný systém a na jaké účely chceme rotoped používat.

Rozdělení rotopedů

Rotopedy můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle druhu zátěže rotopedu. První a levnější variantou zátěžového systému rotopedu je zátěžový systém magnetický. Magnetický zátěžový systém nastavujeme pomocí aretačního kolečka, které nám mechanicky mění trvale zátěž rotopedu. Pokud zátěž chceme změnit, je opět nutné ručně otočit aretačním kolečkem a zátěž takto ručně změnit.
Dražší rotopedy jsou vybavená elektromagnetickým zátěžovým systémem rotopedu. Tento systém funguje na obdobně jako systém magneticky, ale jeho zátěž se reguluje počítačem. Zátěž si změníme pohodlně pomoci mačkání dvou tlačítek. Tento způsob je elegantnější a pohodlnější. Další hlavní výhodou tohoto systému je to, že nám pomocí inteligentního počítače dokáže měnit zátěž rotopedu během cvičení. Funguje to tak, že si předvolíme nějaký program zátěže a ten nám mění zátěž během cvičení a tím nám např. simuluje jízdu z kopce a do kopce. Elektromagnetické zátěže rotopedu bývají zpravidla vybavena ještě HRC. Systém HRC nám sleduje srdeční tep. My si můžeme nastavit jakou hodnotu náš tem má mít a systém automaticky reguluje zátěž rotopedu tak, aby ho nám udržel.